KORUPCIJOS PREVENCIJA

Titulinis » KORUPCIJOS PREVENCIJA

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Žagarės kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Žagarės kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo režisierius Jonas Gricius.

Mob. +370 618 63862; el. p. jonas.gricius@zagareskulturoscentras.lt

Paštu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Miesto a. 36, Žagarė, Joniškio raj.

 

Žagarės kultūros centro direktorė Aistė Tuminaitė-Orlauskė

Mob. +370 624 31045; el. p. direktore@zagareskulturoscentras.lt

Paštu Žagarės kultūros centro direktorei, Miesto a. 36, Žagarė, Joniškio raj.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

El. p. pranesk@stt.lt

 

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

 

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti. Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Žagarės kultūros centro dokumentai, susiję su korupcijos prevencija:

 

 

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas:

Direktorius.