Misija, vizija, vertybės

Titulinis » Misija, vizija, vertybės

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Žagarės kultūros centras – atviras, kūrybingas ir dinamiškas, įvairaus amžiaus ir įvairių poreikių visuomenei.

 

MISIJA

Tradicijų puoselėjimas, visuomenės saviraiškos užtikrinimas ir kūrybiškumo bei kūrybinės laisvės skatinimas.

Žagarės kultūros centro misija gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas ir formavimas, atsižvelgiant į krašto etninės kultūros tradicijas, užtikrinant sąlygas kiekvieno asmens kūrybinei laisvei, suteikiant galimybę kiekvienam gyventojui pagal poreikius ir sugebėjimus dalyvauti kultūrinėje veikloje ir kūrybiniuose procesuose, rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu bei plėtoti profesionaliąją kultūrą.

VIZIJA

Žagarės kultūros centro vizija – atviras, kūrybingas ir dinamiškas kultūros centras, užtikrinantis kultūrinių visuomenės poreikių tenkinimą, lanksčiai prisitaikantis prie kintančios kultūros formų, įtraukiantis ir puoselėjantis etninę kultūrą, inicijuojantis alternatyvaus meno formas bei ieškantis naujų meno formų.

VERTYBĖS

Bendruomeniškumas ir lygiavertiškumas.

Komandinis darbas grindžiamas pasitikėjimu siekiant vieningo tikslo. Laikomasi lygiavertiškumo principų.

Atvirumas ir kūrybiškumas.

Naujų idėjų ieškojimas, atvirumas naujovėms, eksperimentams, bendradarbiavimui ir  prisitaikymas prie nuolat kintančių kultūros formų. Atvirumas grindžiamas aktyvia meno kolektyvų veikla bei nuolat cirkuliuojančiais aktyviais kultūriniais procesais.

Atsakingumas ir profesionalumas.

Nuolat tobulėjanti komanda, atsakingas ir profesionalus požiūris į kultūrą. Spartūs ir kokybiški darbo procesai, grįsti sąžiningumu ir pasitikėjimu.