JUUK (LV) & TAMSAULĖ (LT)

JUUK (LV) & TAMSAULĖ (LT)

Juuk (LV) & Tamsaulė (LT) – poetinė ir muzikinė dviejų kalbų muzikinė laboratorija Latvijoje ir Lietuvoje. Muzikinis projektas, kuris siekia įkvėpimo ir įtakos ne tik popkultūrai, bet ir tradicinei kultūrai, folklorui ir nacionalinei poezijai. Projekto kūrėjos tikisi, jog bendradarbiavimas suteiks klausytojams daugiau priežasčių susidomėti ir galbūt net užmegzti ryšį su kaimyninės šalies kultūra.

Šioje koncertinėje programoje, parengtoje specialiai Žagarei, bus sujungiamos dainos, išvertus jas iš latvių į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.  Šio bendro darbo pradžia – 3 Juuk dainos su lietuvių autorių Antano A. Jonyno ir Henriko Radausko tekstais. Antrasis sluoksnis bus muzikinis co-lab, kuriame elektroninė solinė Tamsaulės muzika susitiks su Juuk folk-roko sudėtimi.

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė

Organizatorius – Žagarės Kultūros Centras

http://www.zagarefringe.com/

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

Juuk (LV) & Tamsaule (LT) both are the musical projects that reach for the inspiration and influence beyond pop culture into traditional culture and folklore as well as into the national poetry. We hope that our coworking will give our audience more reasons to create interest and maybe even bonding with culture of neighbour country.

Juuk and Tamsaule both reach for the inspiration beyond pop culture into traditional culture, folklore, and poetry.

In this concert program, made specially for Žagare, we will join each other’s songs, translate them from Latvian to Lithuanian and vice versa. The beginning for this co-lab is 3 Juuk’s songs with lyrics of Lithuanian authors Antanas A. Jonynas and Henrikas Radauskas.

The second layer will be musical co-lab, where electronic solo music of Tamsaule will meet Juuk’s folk-rock line-up.

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival

Tamsaulė