ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS / SALOS

ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS / SALOS

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

SALOS – muzikos ir judesio instaliacija. Ši instaliacija – duoklė mūsų santykio su gamta istorijai, dabarčiai ir rūpestį keliančiai ateičiai. „Salos“ kviečia pasinerti į stichišką būseną, kuriamą iš minimalistinės muzikos, judesio, šviesų ir abstrakčių kostiumų.

Įžengus į instaliacijos erdvę, apima laipsniško užpustymo jausmas – tarsi būtum smėlio laikrodžio viduje. Žiūrovų ausis pasiglemžia iš smilčių ir violončelės beriama meditatyvi muzika ir gyvai griežiamos violončelės garsai. Tai žymios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės minimalistinė kompozicija, sudėliota iš analoginių smėlio ir violončelės garsų.

Žiūrovus erdvėje pasitinka žmones primenančios figūros, tačiau jų tapatybės tarsi ištrintos, o kūnus palaipsniui pasiglemžia smėlis ir apima jausmas, kad pranykimas smėlyje neišvengiamas. Įkvėptos Kuršių nerijos, „Salos“ klibina tvarumo, aplinkos apsaugos ir žmonijos ateities temas.

Už šokio ir muzikos instaliacijos „Salos“ muziką 2021 metais kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė nominuota Auksiniam scenos kryžiui.

 

Kompozitorė: Žibuoklė Martinaitytė

Violončelininkas: Marius Sakavičius / Karolis Vaičiulis

Choreografė: Agnija Šeiko

Scenografė: Sigita Šimkūnaitė

Kostiumų dailininkė: Sandra Straukaitė

Šviesų dailininkas: Julius Kuršis

Šokėjai: Oksana Griaznova, Viktorija Zobielaitė, Mantas Ūsas, Gintarė Marija Ūsė

Prodiuserė: Goda Giedraitytė

Produkcijos komanda: Marius Lukošius, Aurelijus Davidavičius, Greta Seiliūtė, Austėja Montvydė, Edita Grigaitienė

Koprodukcija: VšĮ Violončelių muzika, VšĮ Šeiko šokio teatras

Partneriai: „N žemė“ tarptautinis tarpdisciplininis festivalis, Neringos muziejai

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Seanso trukmė: 30 min.

 

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

ISLANDS – Music and movement installation. This installation is a tribute to the history of our relationship with nature, to the present and to a future of concern. „Islands invites you to immerse yourself in an elemental state of being, created from minimalist music, movement, lights and abstract costumes.

Entering the installation space, there is a feeling of gradual desolation – as if you were inside an hourglass. The audience’s ears are lost in the meditative music and live cello sounds that are drawn from the sand and the cello. This is a minimalist composition by the renowned composer Žibuoklė Martinaitytė, composed of analogue sounds of sand and cello.

The audience is greeted by human-like figures in the space, but their identities seem to have been erased, while the bodies are gradually engulfed by the sand and the feeling that disappearance into the sand is inevitable. Inspired by the Curonian Spit, „Islands” tackles themes of sustainability, environmental protection and the future of humanity.

The composer Žibuoklė Martinaitytė has been nominated for the Golden Stage Cross in 2021 for the music of the dance and music installation Salos.

 

Composer: Žibuoklė Martinaitytė

Cellist: Marius Sakavičius / Karolis Vaičiulis

Choreographer: Agnija Šeiko

Scenographer: Sigita Šimkūnaitė

Costume Designer: Sandra Straukaitė

Lighting designer: Julius Kuršis

Dancers: Oksana Griaznova, Viktorija Zobielaitė, Mantas Ūsas, Gintarė Marija Ūsė

Producer: Goda Giedraitytė

Production team: Marius Lukošius, Aurelijus Davidavičius, Greta Seiliūtė, Austėja Montvydė, Edita Grigaitienė

Co-production: VšĮ Violončelių muzika, VšĮ Šeiko šokio teatras

Partners: „N žemė“ tarptautinis tarpdisciplininis festivalis, Neringos muziejai

The project is funded by Lithuanian Council for Culture

Duration of the session: 30 min.

 

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival

Šeiko šokio teatras