AURA / NORĖČIAU BŪT PAPARČIO ŽIEDU

AURA / NORĖČIAU BŪT PAPARČIO ŽIEDU

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

Šis spektaklis inspiruotas gamtos.

Kantriai įsikibę į žemę šaknimis auga medžiai. Pažaboti gamtos stichijas reikia laiko, prisitaikymas prie aplinkos lėtas ir meditatyvus. Šis gamtos įkvėptas spektaklis – apie medžius, arba apie žmones, kurie gyvybiškai reikalingi vieni kitiems tam, kad bendrautų, kvėpuotų, veiktų, išliktų ir nepailsdami ieškotų savo paparčio žiedo.

Šokėjai: Ester Bega, Heung Won Lee, Julija Strupaitė, Marine Fernandez, Pepe Jaimes, Susanna Maggio, Diego Alcalá, Jed Nagales, Nanaho Kugawa, Faile Sol, Dalila Tiraboschi.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Iklu7C5Avoo&t=1s

 

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės Kultūros Centras

http://www.zagarefringe.com/

Šokio Teatras Aura / AURA Dance Theatre

 

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

I WISH TO BE THE BLOSSOM OF A FERN

This performance is inspired by nature.

Trees grow rooted in the ground. Curbing the elements of nature takes time, adaptation to the environment is slow and meditative. This performance, inspired by nature, is about trees, or about people who are vital to each other in order to communicate, breathe, act, survive, and relentlessly seek their fern flower.

Dancers: Ester Bega, Heung Won Lee, Julija Strupaitė, Marine Fernandez, Pepe Jaimes, Susanna Maggio, Diego Alcalá, Jed Nagales, Nanaho Kugawa, Faile Sol, Dalila Tiraboschi.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Iklu7C5Avoo&t=1s

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/

Šokio Teatras Aura / AURA Dance Theatre

Zagare Fringe Festival