ŽAGARĖS FRINGE FESTIVALIS 2023

ŽAGARĖS FRINGE FESTIVALIS 2023

Žagarės Fringe festivalis – gegužės 11-14 dienomis Žagarėje!

Alternatyvaus meno, eksperimentų ir kūrybinių patirčių festivalis, kviečiantis keliauti autentiškomis Žagarės erdvėmis susipažįstant su įvairialypiu meno pasauliu.
Šiais metais Fringe festivalyje dalyvauja menininkai iš Pietų Korėjos, Belgijos, Danijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Latvijos. Festivalio metu vyks kūrybinės ir tarpkultūrinės praktinės veiklos, pristatymai, aktyvus šiuolaikinis, profesionalusis menas. Platus dalyvių ratas su itin socialiai aktualiomis temomis sudarys įvairią programą su spektakliais, performansais, koncertais, parodomis, meninėmis kūrybinėmis dirbtuvėmis.

Kas dvejus metus vykstantis „Fringe“ festivalis šiaurės Lietuvoje, Žagarės mieste, vos kelios minutės nuo sienos su Latvija, vykstantis nuo 2015 metų.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.
Organizatorius – Žagarės kultūros centras.
http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival

/////////////////////////////////////////////
EN

Žagarė Fringe Festival – 11-14 May!

A festival of alternative art, experiments and creative experiences, inviting you to travel through the authentic spaces of Žagarė and experience the diverse world of art.
This year’s Fringe Festival features artists from South Korea, Belgium, Denmark, Croatia, Great Britain, Poland, Latvia. The festival will include creative and intercultural hands-on activities, presentations, active contemporary and professional art. A wide range of participants with highly socially relevant themes will form a diverse programme with performances, concerts, exhibitions, artistic workshops.

The biennial Fringe Festival has been taking place in the northern Lithuanian town of Žagarė, just minutes from the border with Latvia, since 2015.

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.
Organiser – Žagarė Culture Centre
http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival