APEIRONO TEATRAS / AŠMENYS

APEIRONO TEATRAS / AŠMENYS

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

AŠMENYS. Ritualinis veiksmas. APEIRONO TEATRAS.

Nebekalbu žodžiais – kalbu ašmenimis. Mano glėbys – du pjautuvai. Mano lopšinė – galandamos geležtės. Kad užmigčiau – prispaudžiu akis peiliais.

Šiąnakt ant ašmenų uždegiau žvakes ir išbūriau tau ateitį – tavo vaikai ir vaikų vaikai niekada nenustos žaisti peiliais ir ugnimi.

Ritualinis veiksmas „Ašmenys“ išardytų bažnyčių griuvėsiuose.

 

Inspiruota Birutės Pūkelevičiūtės poezijos rinkinio „Metūgės“

 

Režisierė | Director:

Greta Gudelytė

Aktorės | Actresses:

Eglė Kazickaitė, Greta Gudelytė

Muzika | Music:

Grid 707

 

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

BLADES. Ritual action. APEIRON THEATRE.

I no longer speak in words – I speak in a blades. My embrace is two cutters. My lullaby is sharpened blades. To fall asleep, I press my eyes with knives.

I lit candles on the blade tonight and spelled a future for you – your children and the children of your children will never stop playing with knives and fire.

Ritual action called „Edges” will appear in the ruins of dismantled churches.

 

Inspired by Birutė Pūkeliavičiūtė’s poetry collection „Metūgės”

 

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival