DIETER MISSIAEN / COMPAGNIE KRAK

DIETER MISSIAEN / COMPAGNIE KRAK

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

Cirkas „Krak” (originalus pavadinimas) atsirado 2008 m., kad spektakliai būtų rodomi trečiojo pasaulio šalims. Vėlesni spektakliai buvo Dieterio Missiaeno solo pasirodymai. Užkulisiuose dramaturge dirbo Els Degryse. Su sėkmingais ir poetiškais klounų spektakliais VIVA RAPHAEL ir KONTROL Dieteris gastroliavo Portugalijoje, Danijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje ir Belgijoje. 2020 m. trupė pradėjo meninių tyrimų projektą, skirtą menininko ir žiūrovo bei žiūrovo ir žiūrovo ryšio tyrimams.

SUOLIUKO INVAZIJA:

„Šiame performanse aš su 10 žmonių, kiekvienas su suoliuku po pažastimi, einu į viešąją erdvę. Aktyviai kviečiame žmones prieiti ir atsisėsti šalia mūsų. Mes statome suoliukus. Sėdime, lėtėjame. Esame šalia, klausomės. Kiekvieno susitikimo pabaigoje pakviečiame tą žmogų į paskutinę akimirką vėliau tą pačią dieną. Po kiekvieno susitikimo judame. Pasiimame suoliuką po pažastimi ir einame toliau viešojoje erdvėje ieškodami naujo žmogaus.

Galutinėje performanso pabaigoje visi susirenkame kartu: suoliukų nešėjai ir sėdintieji. Kviečiami ir praeiviai. Suolus paverčiame vienu ilgu stalu viešojoje erdvėje. Po to bendras stalas vėl virsta suolais. Aikštė ištuštėja ir kiekvienas toliau eina savo keliu. Pagrindinės temos – žmonių jungimas, buvimas šalia ir šventimas, ir visa tai vyksta viešojoje erdvėje“.

KONTROLĖ:

„Jau daugelį metų Rafaelis keliauja su savo spektakliu „Teatro Pantalones”. Jam patinka, kai viskas vyksta pagal planą. Kai taip nebūna, jis visada atranda išradingų sprendimų. Poetiškas pasirodymas, kuris puikus savo nepretenzingumu“.

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

Dieter Missiaen/ COMPAGNIE KRAK

Circus Krak, (original name) came into being in 2008 to bring performances to the third world. With its first performance ‘Charlieston’ the company toured throughout Southeast Asia and South America. Having gotten the taste for performing, the company continued touring at home in festivals and cultural centers. With a big desire to make something new, the company created ‘Kus!’

The ensuing shows were solo shows by Dieter Missiaen. Els Degryse worked as dramaturge behind the scenes. With the successful and poetic clown performances ‘VIVA RAPHAEL’ and ‘KONTROL’ Dieter toured throughout Portugal, Denmark, Sweden, France, the Netherlands, Germany and Belgium.

In 2020 the company started its artistic research project into the connection between artist and audience, and the connection between spectator and spectator. This research resulted in the installation performance ‘NIETS’ and the pop-up performance ‘BANK-CONTACT’. Bringing people together, often with a necessary pinch of humor, has always been a central element in the evolution of Compagnie Krak.

BENCH INVASION:

„In this performance, I go with 10 people, each with a bench under their arm, into public space. We actively invite people to come and sit next to us. We build the benches. We sit, we slow down. We are present, we listen. At the end of each encounter, we invite that person to a final moment later that day. After each encounter we move. We take the bench under our arms and walk on in the public space looking for a new person.

At the final end of the performance, we all come together: the bearers of the benches and the sitters. Bystanders are also invited.

We turn the benches into one long table in the public space.

After, the communal table turns into benches again. The square is empty and everyone continues on their own way.

Central themes are connecting people (again), being present and celebrating, and all of this happens in public space“.

KONTROL:

„For years, Raphaël has been travelling around with his act “Teatro Pantalones”. He likes things to go according to plan. When this is not the case, there are always ingenious solutions and his captivating smile. A poetic show that is great in his unpretentiousness“.

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/