ŽIDRIJA JANUŠAITĖ / APIE TRAPUMĄ

ŽIDRIJA JANUŠAITĖ / APIE TRAPUMĄ

ŽIDRIJA JANUŠAITĖ / APIE TRAPUMĄ

 

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

 

ŽIDRIJA JANUŠAITĖ (LT)

APIE TRAPUMĄ – paroda-performansas

 

Keli paskutiniai metai, sukrėtę visą pasaulį, leido suvokti, patirti žmogaus gyvenimo ir jo tarpsnių trapumą, išgyventi slenkstines būsenas, atrasti savo pačių jausmų, poreikių, galimybių turtingumą. Metaforiškai apie trapumą, jo kintantį grožį bei turtingumą kalbu ieškodama sąsajų augalų gyvenimo transformacijose, kintančių formų atradimuose, stebėjimuose bei jų fiksavime fotofrafijoje ar skulptūrinių objektų sukūrime.

Židrija – Lietuvos menininkė, kurianti tapybos, instaliacijos, žemės meno, video ir performanso srityse, meno renginių organizatorė, aktyviai dalyvaujanti Lietuvos ir tarptautiniame meno lauke nuo 2007 m. Zidrijos meno kūrinius apibūdina ramybė; jos menas atveria intensyvios meditacinės tylos patirtį, kuri yra asmeniška, ja dalijamasi su kiekvienu, kuris nusprendžia įžengti į menininkės sukurtą ypatingą laiko erdvę. Jos menas dažniausiai yra meditatyvus, raminantis ir atpalaiduojantis protą. Kita vertus, taip ji sukuria kilpą konkrečiam ir visada individualiam žiūrovo supratimui, suvokimui. (Vaida Tamoševičiūtė, menininkė ir kuratorė)

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

ŽIDRIJA JANUŠAITĖ (LT)

BEAUTY OF FRAGILITY

 

The last few years have shaken the whole world, allowed us to understand and experience the fragility of human life and its stages, to survive thresholds states, to discover the richness of our feelings, needs and possibilities. I speak metaphorically about the fragility, the richness of changing beauty, looking for connections in the transformations of plant life, in the discovery of changing forms and their capture in the photographs or sculptural objects and installation composed of them. This idea of fragile beauty of nature, of human life I brought from my country, but the main inspiration and realization happened here in India at Art Junction residency, where I have spend more than 3 month. Every moment of our life is beautiful with all its changed forms, states and its fragility.

Zidrija is Lithuanian artist working in painting, installation, land art, video and performance art, organizer of art events, active in Lithuanian and international art field since 2007. Zidrija’s artworks are defined by stillness; her art opens up to an experience of intense meditative silence, which is being personal, is shared with whoever choices to enter the special time space created by an artist. Her arts are mostly meditative, calming and mind relaxing. On another hand this is how she creates the loop for particular and always individual comprehension, perception of viewer. (Vaida Tamoseviciute, artist and curator)

https://zidrijajanusaite.com/en

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/