YONGGU SHIN / COLLECTING DREAM PARTS

YONGGU SHIN / COLLECTING DREAM PARTS

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

YONGGU SHIN (Pietų Korėja)

Natūralaus dažymo dirbtuvės ir performansas-instaliacija „Svajonių detalių rinkimas“

Yonggu Shin per performansą tyrinėja gyvybės ir gyvybingumo prasmę, glūdinčią gamtos ir žmogaus gyvenimo cikluose. Menininkas yra pelnęs apdovanojimus tiek savo šalyje – Pietų Korėjoje, tiek ir kitose šalyse, kuria kūrybines dirbtuves, performansus, parodas Japonijoje, Kinijoje, Londone, Portugalijoje, Italijoje, Amerikoje ir kt.

Galbūt mes gyvename su nematomomis, nežmogiškomis būtybėmis, nuolat jų bijodami ir tikėdami jomis. Drėgni šešėliai ir sausi saulės spinduliai, metami į sodus, įsiterpusius tarp ligoninės palatų, simboliškai atspindi mūsų konkuruojančius prisiminimus apie šį laiką ir vietą.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

YONGGU SHIN (South Korea)

Natural dyeing workshop and performance-installation „Collecting Dream Parts”

Yonggu Shin’s performance explores the meaning of life and vitality in the cycles of nature and human life. The artist has won awards both in his home country of South Korea and in other countries, and has done workshops, performances, and exhibitions in Japan, China, London, Portugal, Italy, and America, among others.

Perhaps we live with invisible, inhuman beings, constantly fearing and believing in them. The damp shadows and dry sunlight cast on the gardens nestled between the hospital wards symbolically reflect our competing memories of this time and place.

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/