GINC (LT) / REINIS JAUNAIS (LV) / BART PALYGA (PL)

GINC (LT) / REINIS JAUNAIS (LV) / BART PALYGA (PL)

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

Gintautas Gascevičius (Ginc), Reinis Jaunais ir Bart Palyga – muzikinis performansas „Vandens pagimdyti“.

Pasirodymas sukurtas Žagarei. Tai trišalė kūrybinė laboratorija, kuri aktualizuoja broliškų tautų ir valstybių vienybę šių dienų pavojų akivaizdoje. Jų kompozicijose susilieja latvių, lietuvių ir lenkų folkloro leitmotyvai, kuriuose susitinka virtuoziškai valdantys savo instrumentus meistrai.

GINTAUTAS GASCEVIČIUS (GINC) (LT)

Lietuvos roko ir avangardinės muzikos atlikėjas, grupės „Bix“ būgnininkas, performeris, būgnų ir perkusijos meistras, kompozitorius. Šiandien Gintautas yra daugelio muzikinių projektų dalyvis, spektaklių garso takelių autorius, kuriantis be standartų ir nuolat stebinantis klausytojus netikėtomis mušamųjų, vokalo, vaizdinių konceptualizacijomis.

 

REINIS JAUNAIS (LV)

Garsais nutapytos kelionių patirtys – taip būtų galima apibūdinti muzikanto iš Rygos (Latvija) Reinio Jaunaiso muziką. Reinis jau daugelį metų koncertuoja visame pasaulyje ir dalijasi savo išskirtiniais gitaros įgūdžiais bei unikaliomis dainomis. Jo muzikoje derinamos savitos grojimo gitara technikos – pirštų stilius, tappingas, mušamieji ir kilpos. Savo dainas jis kuria nuo 2005 m., kai keliavo autobusu ir autostopu po Europą ir Aziją. Per pastaruosius kelerius metus Reinis kasmet surengdavo daugiau nei 200 koncertų, gastroliavo visoje Europoje, Azijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

 

BART PALYGA (PL)

Violončelininkas, multiinstrumentalistas, improvizatorius. Specializuojasi groti keliolika etninių instrumentų iš viso pasaulio. Gerklinio ir alikvotinio dainavimo technikos naudojimo liaudies ir populiariojoje muzikoje Lenkijoje pradininkas.

 

///

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

Gintautas Gascevičius (Ginc), Reinis Jaunais and Bart Palyga – musical performance „Water to give birth”.

The performance was created for Žagare. It is a tripartite creative laboratory that actualizes the unity of fraternal peoples and states in the face of today’s dangers. Their compositions fuse Latvian, Lithuanian and Polish folklore leitmotifs, bringing together masters with virtuoso skills on their instruments.

GINTAUTAS GASCEVIČIUS (GINC) (LT) Gintautas Gascevičius Performances

Lithuanian rock and avant-garde musician, drummer, performer, drum and percussion master, composer of the band Bix. Today, Gintautas is a participant of many musical projects, author of soundtracks for performances, creating without standards and constantly surprising listeners with unexpected conceptualizations of percussion, vocals, and images.

 

REINIS JAUNAIS (LV) Reinis Jaunais

Travel experiences painted with sounds – that is how you would describe the music of Reinis Jaunais, a musician from Riga, Latvia. Reinis has been performing all over the world for many years sharing his exceptional guitar skills and unique songs. His music combines distinctive guitar playing techniques – including fingerstyle, tapping, percussive, and looping. He has been composing his own songs since 2005 when he was busking and hitchhiking around Europe and Asia. For the last few years Reinis has played over 200 concerts a year and has toured all around Europe, Asia, Australia and New Zealand.

 

BART PALYGA (PL) Bart Pałyga

Cellist, multi-instrumentalist, improviser. Specialises in playing a dozen ethnic instruments from around the world. Pioneer of the use of throat and aliquot singing techniques in folk and popular music in Poland.

 

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/

Zagare Fringe Festival