SKELBIAMAS MENINĖS RAIŠKOS KONKURSAS

SKELBIAMAS MENINĖS RAIŠKOS KONKURSAS

Siekiant plėtoti kokybišką ir įvairialypę mėgėjų meno veiklą, Žagarės kultūros centras skelbia paraiškų priėmimą Meninės raiškos programų rėmimui. Paraiškos priimamos nuo 2023 m.  kovo 27 d.  iki balandžio 24 d. (imtinai).

Programos uždaviniai: skatinti bendruomenių kultūrinį aktyvumą, mėgėjų meno kolektyvų konkurenciją, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūriniame gyvenime, skatinti veiklą, skirtą turiningam laisvalaikiui ir užimtumui, didinti vietos ir regiono kultūrinį savitumą ir plėtoti kultūrinę edukaciją.

Paraiškas gali teikti Žagarės ir Gaižaičių seniūnijų teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys, kuriuose yra mėgėjų meno kolektyvai.

Paraiška turi būti pasirašyta tos įstaigos vadovo ar organizacijos, kurios vardu bus vykdomas finansavimas ir atsiskaitymas.

Paraiškose nurodomos veiklos vykdymo pradžia – birželio 15 d., pabaiga – gruodžio 15 d.

Paraiškas siųsti el. paštu: info@zagareskulturoscentras.lt