NEĮPRASTA MENINĖ INSTALIACIJA PRIE ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO

NEĮPRASTA MENINĖ INSTALIACIJA PRIE ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO

Dvi dienas (2022 m. lapkričio 5 ir 6 dienomis) Žagarėje rezidavo menininkė Ieva Saulite (LV), kuri šeštadienį pristatė meno instaliaciją Žagarėje, o sekmadienį pristatė savo kūrybą.

Meno instaliacija sukurta iš miestelio gyventojų suneštų daiktų. Vietai ir situacijai būdinga instaliacija iš įvairių objektų, daiktų, medžiagų, dovanotų vietos gyventojų. Ji sukurta iš įvairių daiktų, kurie nebetinka arba kuriuos jau seniai reikėjo išmesti – baldai, indai, drabužiai, tekstilė, net maistas, kai kurios plastikinės detalės, medinės lentos, kartonas.

Ieva Saulīte (g. 1984 m.) baigė Latvijos dailės akademijos Skulptūros skyrių (2009 m.), studijavo Kenterberio (Jungtinė Karalystė) Kūrybinių menų universitete. Latvijos meno scenoje menininkė dalyvauja nuo 2007 m. Ieva kuria konkrečiai vietai ir patalpai skirtas instaliacijas, derindama įvairias medijas ir fondinius ar dovanotus objektus su jau egzistuojančia istorija. Savo kūriniuose Ieva Saulīte komentuoja pasaulio suvokimo formavimąsi veikiant populiariajai kultūrai ir kasdienei atributikai kartu su buitinės užmaršties ir nostalgijos sąvokomis, primenančiomis apie nutolusį individo ir jį supančios aplinkos santykį.

///

Projektą „Fringe festivalio tiltai VII“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.