(2022-08-19) KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS ŽINGSNIAI ŽAGARĖJE

(2022-08-19) KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS ŽINGSNIAI ŽAGARĖJE

(2022-08-19) KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS ŽINGSNIAI ŽAGARĖJE

 

2022-uosius, Lietuvos Respublikos Seimas, paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. 1972 metų kovo 19 dieną pogrindyje pradėtas leisti leidinys, šiais metais mini 50 metų jubiliejų nuo jo leidimo pradžios. Šimtai Kronikos bendradarbių bei platintojų patyrė KGB persekiojimus, represijas, šantažą. Nepaisant griežtos cenzūros, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ buvo reguliariai leidžiama ir platinama net 17 metų iki pat nepriklausomybės atgavimo.

Minėdami jubiliejinius pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metus siekiame atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į unikalų istorinį reiškinį, aktualų visai lietuvių tautai, Lietuvos valstybei ir jos piliečiams.

 

Renginyje dalyvauja:

ARŪNAS STREIKUS – vienas žymiausių Lietuvos istorikų, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

ROMA ZAJANČKAUSKIENĖ – Humanitarinių mokslų daktarė, Birštono sakralinio muziejaus vadovė.

REGINA TERESIUTĖ – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, katalikų vienuolė. Gabeno Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos dokumentus, pareiškimus su surinktais parašais. Atsisakė liudyti A. Svarinsko byloje. Su kunigais lankė SSRS kariuomenėje tarnaujančius Lietuvos jaunuolius, politinius kalinius, tremtinius, vežė jiems maistą, vaistus, šiltus drabužius. Apie 30 metų rinko žmonių tikėjimą liudijančius daiktus, surengė apie 20 sakralinių parodų.

Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos Čiurlionio styginių kvartetas ir solistė AISTĖ PILIBAVIČIŪTĖ (sopranas) –

JONAS TANKEVIČIUS (I smuikas),

DARIUS DIKŠAITIS (II smuikas),

GEDIMINAS DAČINSKAS (altas),

ELENA DAUNYTĖ (violončelė).

 

Žagarės kultūros centro projektas „Katalikų Bažnyčios Kronikos žingsniai Žagarėje“

Projektą finansuoja: Lietuvos Kultūros Taryba ir Joniškio rajono savivaldybė

 

Projekto partneriai:

Birštono muziejus

Marijos radijas

Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

,,Sidabrė“ laikraščio redakcija

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras

Žagarės bendruomenė ,,Veidė“

Žagarės gimnazija

Žagarės specialioji mokykla

VŠĮ „Žagarės balselis“

Renginio ikėlimo informacija