GEDULO IR VILTIES DIENA ŽAGARĖJE

GEDULO IR VILTIES DIENA ŽAGARĖJE

Birželio 14 d. (penktadienį) Gedulo ir Vilties dieną, pagerbiant tremties aukas, Žagarės miesto aikštėje prie paminklo, uždegtos atminimo žvakutės ir padėta gėlių puokštė. Po Šventų Mišių bažnyčioje koncertavo Žagarės liaudiškos muzikos kapela „Švėtė“, vadovė R.Stankienė. Skaityti vaikų, buvusių tremtyje, prisiminimai.

Birželio 14-oji Lietuvoje paženklinta skaudžiais istorijos įvykiais, kai 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Per vieną savaitę tuomet iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, iš kurių 5 060 buvo vaikai iki šešiolikos metų amžiaus.