ATVELYKIO ŠVENTĖ ŽAGARĖJE

ATVELYKIO ŠVENTĖ ŽAGARĖJE

Balandžio 7 d. (sekmadienį) susitikome bažnyčios šventoriuje po mišių – ridenome margučius ir žaidėme! Dėkojame dalyvavusiems, bei Žagarės klebonui Andriui Valčiukui už draugystę! Puiki nuotaika, saulė ir geriausia kompanija!