FINANSUOTI VISI 10 ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO PARUOŠTI PROJEKTAI

FINANSUOTI VISI 10 ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO PARUOŠTI PROJEKTAI

Nuostabios naujienos! Lietuvos kultūros taryba finansuojamoje programoje „Tolygi kultūrinė raida“ finansavo visus Žagarės kultūros centro pateiktus projektus. 10 iš 10! Džiaugiamės sėkme, džiaugiamės, jog vėl pakviesime į ypatingus kultūrinius renginius. Taip pat, laukia nauji projektai ir horizontai, daug menininkų ir meno, kūrybos, naujų ir įprasmintų tęstinių kultūros formų.

 

Prioriteto „Kūrybinės iniciatyvos“ projektų įgyvendinimui skirta 24 900 Eur.

Jaunimo festivalis PAKAMPĖS (6200,00 Eur) (projekto vadovė A. Tuminaitė-Orlauskė)

Susitikimų kodas – TEATRAS (4200,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

Tarptautinis chorų festivalis ,,Kur skardžiabalsė upė Švėtė” (5000,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

Kultūros pulsas (7000,00 Eur) (projekto vadovė A. Tuminaitė-Orlauskė)

Kilogramas kultūros provincijoj (2500,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

 

Prioriteto „Istorinės atminties puoselėjimas“ projektų įgyvendinimui skirta 5900 Eur.

Sakralinės kalvystės pėdsakais (3900,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

Laiko ženklai. Istorijos paveldas ir asmenybės (2000,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

 

Prioriteto „Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ projektų įgyvendinimui skirta 9500 Eur.

Etnokultūrinė laboratorija ŠAKNYS (5000,00 Eur) (projekto vadovė A. Tuminaitė-Orlauskė)

Vasarvidžio regėjimai: žirgelių brydė (II) (4500,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)

 

Prioriteto „Kūrybinės inovacijos“ lėšų įgyvendinimui skirta 6000 Eur.

Žagarės Fringe festivalio tiltai (6000,00 Eur) (projekto vadovė D. Sičiovienė)