PAMINĖTAS VACLOVO DAUNORO GIMTADIENIS

PAMINĖTAS VACLOVO DAUNORO GIMTADIENIS

Ketvirtadienį (vasario 1 d.) iškilmingai ir garbingai paminėtas Vaclovo Daunoro gimtadienis! Atvykę svečiai džiaugėsi, jog maestro atminimas yra gyvas, o tai geriausias įamžinimas garbingai maestro asmenybei.  Renginio metu buvo pristatytas trumpas dokumentinis reportažas apie 2023 metais rugpjūčio mėnesį Žagarėje ir Joniškyje  vykusį pirmąjį Vaclovo Daunoro operos festivalį.

Vakaro dvasią kūrė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro operos solistas baritonas Mindaugas Rojus ir docentė, koncertmeisterė Inga Maknavičienė, kurie atliko koncertinę programą „Kur bakūžė samanota“. Skambėjo rimtosios operos programos fragmentai, bei dainos, kurias dainuoti mėgo Vaclovas Daunoras.

Vaclovas Daunoras sakė, jog norėtų turėti galią suvienyti žagariečius ir visą tautą. Tegul jo norai, nors ir po mirties,  pildosi kultūrinėje plotmėje, mūsų kasdienybėje, gražiuose darbuose ir atmintyje!

Dėkojame visiems buvusiems ir šventusiems kartu.