ŠV. HUBERTO DIENA – ŽAIDĖM, ŠOKOM, RAGAVOM IR RINKOM LĖŠAS

ŠV. HUBERTO DIENA – ŽAIDĖM, ŠOKOM, RAGAVOM IR RINKOM LĖŠAS

Lapkričio 3 dieną Žagarės aikštėje vakarop pradėjo kunkuliuoti puodai, tarškėti šaukštai ir šakutės. Minėjome Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dieną! Dalyvavo gausus būrys medžiotojų burelių ir svečių. Žaidėm ir šokom, ir ragavom.

FRANSUA HUBERTAS gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Žagarės I-ojoje Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Po Šv. mišių būrys Medžiotojų nešinį burelių vėliavomis keliavo į aikštę, kur visų laukė šventinė programa ir sveikinimai. Galėjai išvysti medžioklės trofėjų, paragauti įvairios žvėrienos, susipažinti su rajono medžiotojų bureliais. Dainomis lepino Raimonda Žarienė. Pasigrožėti rankų darbo papuošalais iš ragų kvietė Lina Balčiūnienė

*Visos surinktos lėšos buvo skirtos Žagarės parapijai paremti nukentėjus nuo audros

Organizatorius: Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija Joniškio skyrius

Partneriai: Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija, Žagarės kultūros centras