VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO DIENOS MINĖJIMO ŠVENTĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO DIENOS MINĖJIMO ŠVENTĖ

Rugsėjo 9 dieną (šeštadienis) Juodeikių kaime įvyko tradicinė Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjimo šventė. Buvo aukojamos mišios, kuriose buvo kalbama apie antilaikiškas vertybes atsiskleidžiančias per biblinius personažus ir tuo pačiu per mus – laikinuosius, taip pat buvo linkima ramybės arčiausiai sėdinčiam kaimynui, kuris tikriausiai visą savaitę plušėjo.
Po mišių bažnyčios langus savo balsu pradėjo virpinti Jolanta Gižienė po kurios sekė Mindaugo Rojaus, Ingos Maknavičienės ir Virginijos Kochanskytės trio. Paskutinę dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” atlikėjų paskatinti užtraukė visi žiūrovai ir šia linksma gaida laukan išėjo klausytis Žvelgaičių kaimo kapelos dainų. Dalis klausytojų pasileido į ratuką šokiui, kol kiti šnekučiavosi ir dalinosi įspūdžiais.