BENAS ŠARKA / ŽVILGSNIS Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

BENAS ŠARKA / ŽVILGSNIS Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

BENAS ŠARKA / ŽVILGSNIS Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

 

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

BENAS ŠARKA (LT)

„Žvilgsnis į šviesų rytojų“

Benas Šarka – Klaipėdos ir apskritai Lietuvos neformalaus meno lyderių, dirbantis teatro, šiuolaikinio šokio ir performanso (jungties) srityje. Šarka baigė teatro režisūrą Klaipėdos skyriaus konservatorijoje ir įkūrė nepriklausomą „Gliukų“ teatrą, balansuojantį ant performanso ribos. Menininkas kuria autorinius spektaklius, performansus, taip pat dalyvauja kitų režisierių, menininkų projektuose kaip kviestinis aktorius ar performanso atlikėjas.

Tai menininkas, kurį itin sunku apibūdinti, beveik neįmanoma priskirti vienai sričiai. Gliukų teatro įkūrėjas pats kuria scenografiją, muziką, o jo teatrui egzistuoti nereikia nei pastato, nei pinigų, nei samdomos profesionalų komandos. Savo kūryba, vaidenimaisis, jis siekia universalios meno kalbos, kuri pranoktų vienos ar kitos visuomenės grupės susikalbėjimo kodus.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

Pasirodymo partneris – Kultūros centras Žvejų rūmai

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

BENAS ŠARKA (LT)

„A glimpse of a bright tomorrow”

Benas Šarka is a leader of informal art in Klaipėda and Lithuania in general, working in the field of theatre, contemporary dance and performance (connection). Šarka graduated in theatre directing from Klaipėda Conservatoire and founded the independent theatre „Gliukų” balancing on the border of performance. The artist creates original performances, performances, and participates in other directors’ and artists’ projects as a guest actor or performance artist.

He is an artist who is extremely difficult to describe, almost impossible to categorise in one field. The founder of Gliukų Theatre creates his own sets and music, and his theatre does not need a building, money or a team of professionals to exist. With his work, he strives for a universal artistic language that transcends the codes of communication of one or another social group.

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/