JOLITA ONLINE

JOLITA ONLINE

Žagarės Fringe festivalis 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

JOLITA ONLINE (LT)

Festivalio menu menininkė kur gatvės meno kūrinį nagrinėjantį žaidimo temą per vaizdinį ir tas akimirkas, kai taškai beveik beveik įkrenta, tačiau žaidimo procesas labai malonus ir tame vaizde užčiuopiamas malonumas ir mėgavimasis.

Menininkė apie save:

„Esu stebėtoja, „žinutes“ užmatytas, pajaustas aplinkoje perteikiu į vizualus. Ilgą laiką kūryboje šoka: dykumos, asfalto, idiliškumo, haliucinacijų ir iliuzijų temos. Saldžiuose vaizduose esama kartėlio, tačiau jis lyg mylėjimo gyvenimą poskonis – ragina dar kart užsisakyti TO kokteilio. Kuriu flomasteriais, kartais tušu ir kitomis grafikos priemonėmis, kada jų neturiu – po ranka planšetė, kurioje skaitmeniniai darbai pildosi“

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė.

Organizatorius – Žagarės kultūros centras.

http://www.zagarefringe.com/

 

//////////////////////////////////

EN

Žagarė Fringe Festival  𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟬𝟱 𝟭𝟭-𝟭𝟰

JOLITA ONLINE (LT)

The festival’s art artist has created a street art piece that explores the theme of play through imagery and those moments when the dots almost almost fall, but the process of play is very pleasurable and there is a sense of enjoyment and pleasure in that image.

The artist about herself:

„I am an observer, I translate the ‘messages’ I see and feel in the environment into visuals. The themes of desert, asphalt, idyll, hallucination and illusion have been dancing in my work for a long time. There is a bitterness in the sweet images, but it is like the aftertaste of a lifetime of loving – it calls for another order of the TO cocktail. I work with felt-tip pens, ink and other printmaking tools when I don’t have them – I have a tablet handy, where the digital works come to life”

///

The project is funded by the Lithuanian Council for Culture and Joniškis District Municipality.

Organiser – Žagarė Culture Centre.

http://www.zagarefringe.com/