BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS / KOVO 11

BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS / KOVO 11

„Buvau į Lietuvą išėjęs, į plačius tolius ir vandenis, į dangų, saulę, žiedus ir neaprėpiamas girias. Didi ta paslaptis – tėvynė Lietuva, mūsų sielos žemė. O pasaulis be jos – tyki išdilusi dykuma sielos kauluose. Suvokti tėvynes prasmę ir išgirst jos skambesį, turi sukaupt save. Ir tuomet sieloje, kaip Vydūnas sakė, tyliai suskambės: tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima“.

Kovo 11-tosios šventinę programą dovanojo Žagarės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai: Žagarės kultūros centro moterų choras (vad. M. Girskienė), šokių kolektyvas SAGERA (vad. V. Rimdžiūtė) ir folklorinis ansamblis (vad. G. Andrašiūnienė). Taip pat dalyvavo Žagarės ir Skaistgirio gimnazijų merginų tautinių šokių kolektyvas (vad. A. Petkauskas), Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos vokalinis ansamblis „Retro“ (vad. R. Eidukienė) ir Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus grupė „Akustika“ (vad. M. Vitkauskas).