KURKIME KALĖDŲ ŠVENTES KARTU!

KURKIME KALĖDŲ ŠVENTES KARTU!

Šiais metais kviečiame visas įstaigas, organizacijas ar pavienius menininkus/asmenis teikti informaciją apie planuojamus Kalėdinius renginius, kurie įtrauktų visus miestelio gyventojus ir švenčių laikotarpis būtų bendruomeniškumu ir kūrybiškumu pulsuojantis miestelio įvykis.

Žagarės kultūros centro organizuojami Kalėdiniai renginiai prasidės gruodžio 1 d. Advento vakaru, kuris vyks Žagarės kultūros centre. Eglutės įžiebimo šventė numatoma gruodžio 16 dieną Žagarės miesto aikštėje, o 2023 m. sausio 6 d. vyks tradicinis Trijų Karalių koncertas.

Internete skelbsime bendrą šventės renginių programa, kuri apims 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. sausio 6 d. renginių laikotarpį. Programa bus spausdinama ir lankstinukuose, brošiūrose, bendruose renginių programos plakatuose.

Visus numatytus Jūsų renginius prašome siųsti etninės kultūros specialistei Gražinai Andrašiūnienei,  el. paštu grazina.andrasiuniene@zagareskulturoscentras.lt arba skambinti telefonu 860419381

Prašome pateikti šią informaciją:

  1. Renginio pavadinimas;
  2. Renginio data, laikas, vieta;
  3. Renginio pobūdis (koncertas, edukacija, akcija ir pan.);
  4. Renginys nemokamas/mokamas;
  5. Renginio organizatorius (įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ir pan.);
  6. Atsakingas asmuo ir kontaktai.

 

KURKIME ŠVENTĘ KARTU!