ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRAS IEŠKO CHOREOGRAFO.

ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRAS IEŠKO CHOREOGRAFO.

Jeigu esi kūrybiškas, iniciatyvus, šokio ir kultūros pasauliu besidominti asmenybė, laukiame tavęs mūsų komandoje!

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2022 m. kovo 28 d. el. paštu –  info@zagareskulturoscentras.lt

Šias pareigas einančiam darbuotojui privalomas išsilavinimas, kuris yra ne žemesnis, kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Patirtis šokio srityje būtų privalumas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutartis – terminuota.

0,5 etato, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,9.

Pareigybės aprašymas: https://zagareskulturoscentras.lt/wp-content/uploads/2022/02/Choreografo-pareigybes-aprasymas.pdf

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik reikalavimus atitinkančius ir atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.