Apie mus

Žagarė – tai miestas šiaurės Lietuvoje, šalia Latvijos sienos, kuriame šiandien gyvena apie 2300 gyventojų. Švėtės upė dalina miestą į dvi istorines teritorijas – Senąją Žagarę ir Naująją Žagarę. Sagera – tokiu vardu pirmą kartą Žagarė paminėta rašytiniuose šaltiniuose 1198 m., tačiau 6 – 9 a. archeologinės liekanos liudija, kad lietuvių čia apsigyventa anksčiau. Žagarė kūrėsi prie gynybiškai svarbių Raktuvės ir Žvelgaičio piliakalnių, apie kurių pilis ir gynėjus žinių randama jau 9 a. kronikose. Žagarės vardas pirmą kartą paminėtas 1254 m. Žiemgalos dalybų sutartyje tarp Livonijos ordino ir arkivyskupo. Senoji Žagarė šaltiniuose yra minima 1490 m., Naujoji Žagarė nuo XVI a. pradžios.

Žagarė – Lietuvos pakraštys susisiekiantis su Latvijos respublika. Tai vienas seniausių Lietuvos miestų, 1998 m. minėjęs 800 metų sukaktį.

Anksčiau Žagarė buvo žymus prekybos centras. Sunku patikėti, kad prieš I pasaulinį karą čia buvo net 14.000 gyventojų (atsiliko tik nuo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir gal Ukmergės). Po karo miestelis atsidūrė pačiame Latvijos pasienyje. Vokiečiai nutiesė geležinkelį pro Joniškį ir Žagarė sumenko. Prie to prisidėjo ir gėdingas istorinis faktas – žydu holokaustas, per antrą pasaulinį karą sunaikinęs didžiąją dalį miestelio gyventojų – žydų. Po II pasaulinio karo Žagarė kiek atsigavo, kai 1950-1959 m. buvo rajono centras. 1976 m. Žagarėje buvo 3200, dabar – tik 2300 gyventojų.
Žagarėje yra netgi dvi bažnyčios (iš buvusių rajono centrų Lietuvoje, dvi bažnyčios yra tik Varniuose).
Žagarė garsi tuo, jog čia yra vienintelis Lietuvoje anglų architektūros stiliaus formų grafo Naryškino dvaro kompleksas su vienu iš didžiausiu Lietuvoje parku, bei žirgynu.

Žagarėje rasite ir, kaip spėjama, seniausią išlikusį Lietuvoje vėjo malūną, bei vos ne vieninteles laisvamanių kapines Lietuvoje.

Žagarė – labai unikaliai išsilaikęs senovinis miestelis. Jame labai nedaug sovietinio laikotarpio namų, visas miestelis dabar atrodo lyg kokio didesnio miesto senamiestis.

Žagarė – gilios ir sudėtingos praeities, unikalaus grožio gamtos bei architektūros, savito būdo žmonių ir kultūros kraštas. Jos istorija ir kultūra įsirėžusi upės Švėtė vingiuose. Raktės ir Žvelgaičio piliakalnių šlaituose, saugoma pavėsingo parko Naryškino rūmų sienose.

IMG_1030 (1)

IMG_1030 (2) IMG_1032 IMG_1033 IMG_1034 IMG_1035 IMG_1036 IMG_1039 IMG_1040 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045 IMG_1047 IMG_1051Štai tokiame istoriniame ir kultūriniame kontekste veikia Žagarės kultūros centras, įsikūręs Žagarės miestelio centre, kultūros dvasia dvelkiančiame, šeštą dešimtį skaičiuojančiame pastate.

Iki 2006 m. kovo mėn. Žagarės kultūros centras veikė kaip Joniškio rajono kultūros rūmų padalinys. Nuo minėtos datos veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga, kurios direktorė, nuo 1993 m., yra Aida Visockienė.

Žagarės kultūros centre dirba 7 kūrybiniai darbuotojai. Sudaromos sąlygos įvairaus amžiaus žmonių grupėms prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius poreikius. Kultūros centro darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su Žagarės miestelio seniūnija, Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės gimnazija, Žagarės biblioteka, Žagarės socialinių paslaugų centru, neįgaliųjų klubu „Vyšnelė“, senjorų klubu „Švėtė“. Organizuojami renginiai Žagarės Šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčioje.

Miestelyje ir jo apylinkėse rengiama daug kultūrinių renginių, kurie praturtina kasdienį gyvenimą, skatina bendruomeniškumą, gebėjimą veikti drauge, organizuojant didelės apimties renginius, reprezentuoti miestelio kultūrą užsienyje ir respublikoje, bei šalies ir užsienio kultūrą miestelyje. Rengiami tradiciniai renginiai: mėgėjų teatrų festivalis „Vaidintuvė“, adventinis vakaras „Ant angelo sparnų gerumas supas“, Kalėdų nakties vaidinimai, Žagarės miesto šventė.

Žagarės kultūros centre stipri materialinė bazė: šokių, koncertų salės, pagalbinės patalpos, įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra, sceniniai kostiumai.

Žagarės kultūros centro misija – Žagarės miesto, Gaižaičių seniūnijos ir jų apylinkių gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas ir formavimas, kultūros kūrimas ir skaida rajone, apskrityje, šalyje; dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, kultūros paslaugų teikimas.

Pagrindinis Žagarės kultūros centro veiklos tikslas yra jo veiklos teritorijoje esančios bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo ugdymas.

Svarbiausi Žagarės kultūros centro uždaviniai yra:

Sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus, dalyvauti bendruomenės veikloje;

Saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;

Ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos www.zagareskulturoscentras.lt 2012