(2017 – 11 – 25) 13.00 val. Teatrų šventė „VAIDINTUVĖ 2017“

 

2017 – 11 – 25 d.,

Žagarės kultūros centre

Teatrų šventė 

VAIDINTUVĖ 2017

 

 

13.00 val. – Kelmės mažasis teatras – „AMERIKA PIRTYJE“ (Keturakis). Rež.: Algimantas Armonas

14.30 val. –  „Prisimenant Galiną Dauguvietytę“. Knygos „15 METŲ SU GALINA DAUGUVIETYTE. KAS LIKO  NUTYLĖTA“ pristatymas.                                                   Inga Liutkevičienė, „Mažoji leidykla“ (Kaunas)

15.45 val. – Žagarės mėgėjų teatras – pasaka-nepasaka „KĄ SENIUKAS PADARYS – VISKAS BUS GERAI“. Rež.: Aida Visockienė, Svetlana Riškienė

16.30 val. – Krekenavos KC mėgėjų teatras „Avilys“ – „NEI VELNIAS, NEI GEGUTĖ“ (R.Paciukonis) Rež.: Miranda Vaitkevičienė                                                                                                              

17.45 val. – Joniškio KC mėgėjų teatras „Žiburys“ – „BURKUOJANTYS BALANDĖLIAI“ (Z.Pamše). Rež.: Inta Kalnine, Violeta Tuomaitė

 

   Laukiame Jūsų!                                    Bilieto kaina – 2 eurai (bilietas galioja į visus spektaklius)

Visos teisės saugomos www.zagareskulturoscentras.lt 2012